naphat84

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) จำนวน 12 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (วท.บ.) จำนวน 40 คน การสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารด้านล่าง ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

งานอำลาพี่หมอ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานอำลาพี่หมอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ หอประชุมมังคลอุบล ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยในปีนี้เป็นแนวคิด “ชุดไทย”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ. สพ.ญ. ดร.อัจริยา ไศละสูต หัวหน้าศูนย์มะเร็งในสัตว์ ในศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริการด้านสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ผศ. สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแนวนโยบายการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรจำนวนมาก

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรงร่วมกัน (กสพท.) จำนวน 10 คน รับตรงร่วมกัน (มทร.ตะวันออก) จำนวน 1 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) รับตรงร่วมกัน (มทร.ตะวันออก) จำนวน 15 คน การดำเนินการสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงตัวที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ที่คณะกำหนดในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ใบหลักฐานการยืนยันสิทธิ์ (clearing house) กับ ทปอ. (print out) จากระบบ TCAS 61 เมื่อยืนยันสิทธิ์ สำเนาหลักฐาน ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์, […]

พิธีเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้อำลาตำแหน่ง และให้การต้อนรับ รศ. น.สพ. ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนปัจจุบัน ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในวันแรก โดยได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ พบปะบุคลากรของคณะ และได้ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้

สืบสานพระเพณีสงกรานต์ 2560

18 เมษายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ – คณาจารย์และนักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์อาวุโส ณ ห้องประชุมชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

13 มีนาคม 2560 ตึกคณะสัตวแพทยศาตร์ ห้อง 424 – คณะสัตวแพทยศาตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ. น.สพ. ดร.กัมพล แก้วเกษ จากคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัลมหิดล อ. นพ.อนุเทพ บูรมิ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาตร์ มทร.ตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีทักษะ Critical Thinking & Problem Solving โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์จำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

11-12 มีนาคม 2560 – คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก , ว่าที่บัณฑิตได้ถ่ายรูปหมู่คณะกับคณาจารย์และร่วมกล่าวปฏิญญาด้วยกัน ก่อนจบพิธีการทั้งหมดด้วยบรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีจากน้องๆ นักศึกษาปัจจุบัน ที่บริเวณโถงกลางอาคารสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓

26 ธันวาคม 2559 – ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – คณะอนุกรรมการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน สัตวแพทยสภา ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต ผศ.น.สพ.ดร.วุฒิชัย กลมเกลียว และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกรียงไกร ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ถึงสาเหตุที่ต้องมีการสอบ สอบเรื่องอะไร เตรียมตัวอย่างไร ตลอดจนขั้นตอนการสมัครสอบ โดยในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

1 2 3 8
Copyright © 2018. All rights reserved.