naphat84

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ด้านม้า

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ 1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก (ม้า) รับสมัครวันที่ 17-24 เมษายน 2562 https://drive.google.com/drive/folders/1ic6gLzyiufiJ4KlmZThwaXZbL78CltRv?usp=sharing

รับสมัครงานตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ 1 ตำแหน่ง

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ 1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก (ม้า) รับสมัครวันที่ 17-24 เมษายน 2562 https://drive.google.com/drive/folders/1ic6gLzyiufiJ4KlmZThwaXZbL78CltRv?usp=sharing

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษาใน 2 หลักสูตรของคณะ 1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สำหรับวุฒิม.6 และปวช.ดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/site/entryrmutto/phu-thi-cb-m-6 วุฒิ ปวส. ดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/site/entryrmutto/pwch-pws หมดเขตรับสมัคร 23 มีนาคม 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) จำนวน 12 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (วท.บ.) จำนวน 40 คน การสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารด้านล่าง ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

งานอำลาพี่หมอ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานอำลาพี่หมอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ หอประชุมมังคลอุบล ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยในปีนี้เป็นแนวคิด “ชุดไทย”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ. สพ.ญ. ดร.อัจริยา ไศละสูต หัวหน้าศูนย์มะเร็งในสัตว์ ในศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริการด้านสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ผศ. สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแนวนโยบายการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรจำนวนมาก

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรงร่วมกัน (กสพท.) จำนวน 10 คน รับตรงร่วมกัน (มทร.ตะวันออก) จำนวน 1 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) รับตรงร่วมกัน (มทร.ตะวันออก) จำนวน 15 คน การดำเนินการสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงตัวที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ที่คณะกำหนดในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ใบหลักฐานการยืนยันสิทธิ์ (clearing house) กับ ทปอ. (print out) จากระบบ TCAS 61 เมื่อยืนยันสิทธิ์ สำเนาหลักฐาน ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์, […]

พิธีเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้อำลาตำแหน่ง และให้การต้อนรับ รศ. น.สพ. ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนปัจจุบัน ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในวันแรก โดยได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ พบปะบุคลากรของคณะ และได้ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้

สืบสานพระเพณีสงกรานต์ 2560

18 เมษายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ – คณาจารย์และนักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์อาวุโส ณ ห้องประชุมชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1 2 3 9
Copyright © 2018. All rights reserved.