โรงพยาบาลสัตว์

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มทร. ตะวันออก – 10 มีนาคม 2559

วันที่ 10 มีนาคม 2559 , ศรีราชา – คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ) จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 11.30 น. โดยมี ดร.กิจจา ใจเย็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมี ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้กล่าวรายงาน โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ต.บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ 1) เป็นแหล่งการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2) เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ 3) เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัย 4) ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง 5) สร้างรายได้แก่คณะฯและมหาวิทยาลัยฯ อนึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 18 มีนาคม 2551 ผ่านการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัญฑิต (สพ.บ.) จากสภาวิชาชีพ (สัตวแพทยสภา)​ เมื่อวันที่ 22 […]

รายงานการรักษาเต่ากระติดเบ็ด

วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 9:15น. – คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก ได้รับแจ้งจาก น.สพ.สมรัฐ ทวีเดช นายสัตวแพทย์ประจำฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงการได้รับเต่าทะเล (เต่ากระ) ซึ่งกลืนเบ็ดลงไป และมีความประสงค์ในการขอใช้สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของทางคณะฯ เพื่อดำเนินการรักษากรณีดังกล่าว สัตว์ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสัตว์เล็กของคณะฯ ในเวลาประมาณ 12:30 น. ภายใต้การดูแลของ น.สพ.สมรัฐ ทวีเดช น.สพ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล นศ.สพ.ชโนทิต นาคมาโนช และ นศ.สพ.กฤษฎา เรืองศรี ในการดำเนินการรักษาดังกล่าว ทางทีมสัตวแพทย์ได้ดำเนินการถ่ายภาพรังสีวิทยาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งและลักษณะของเบ็ด ก่อนพิจารณาวางแผนการรักษา ซึ่งในขั้นตอนการรักษานั้นได้ดำเนินการผ่าตัดและนำเบ็ดออกได้เรียบร้อย สัตว์ป่วยปลอดภัยดี ก่อนจะส่งกลับไปพักฟื้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และส่งมอบให้อยู่ภายใต้การดูแลของทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในวันที่ 9 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ในข่าวประชาสัมพันธ์แนบท้าย

การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 การตรวจวินิจฉัยโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวด้วยวิธี rivalta test

The rivalta test in diagnosis of effusive feline infectious peritonitis (FIP) การตรวจวินิจฉัยโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวด้วยวิธี rivalta test feline infectious peritonitis (FIP) คือโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงและรักษาไม่หายขาด มีอัตราการตายสูง การรักษายังไม่มีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพียงแต่รักษาตามอาการ ป้องกันโดยการทำวัคซีนและไม่เลี้ยงแมวร่วมกันอย่างหนาแน่น โรคช่องท้องอักเสบติดต่อเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจาก feline coronavirus (FCoV) ซึ่งจะพบมากในลูกแมวอายุ 2 เดือนถึง 2 ปีหรือในแมวที่อายุแก่กว่า 10 ปีขึ้นไป รวมทั้งแมวที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น โดยเชื้อจะแพร่กระจายผ่านอุจจาระและได้รับเชื้อโดยการกินหรือสูดดมเข้าไป ส่วนสารคัดหลั่งอื่นๆที่พบได้ ก็เช่น ปัสสาวะ น้ำลาย น้ำตา และชามน้ำ ชามอาหารกระบะทรายที่ใช้ร่วมกัน เป็นต้น หลังจากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย เชื้อก็จะมีการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในระบบทางเดินหายใจ หลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่ลำไส้เล็กทำให้มีอาการท้องเสีย ถ้าร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอก็จะหายเป็นปกติได้เอง แต่จะมีบางส่วนที่ไวรัสจะพัฒนาตัวเองและแสดงอาการช่องท้องอักเสบตามมาได้ อาการที่พบจะมี 2 แบบ คือ Wet form […]

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร. ตะวันออก ออกบริการดูแลสุขภาพเต่า ณ สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จ.ชลบุรี

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ซันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมสัตวแพทย์ของศูนย์ฯ เข้าบริการตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิให้กับเต่าของสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจำนวนพันกว่าตัว ประกอบด้วยทั้งเต่าบกและเต่าน้ำ โอกาสนี้ น.สพ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล และ สพ.ญ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 27 คนเข้าร่วมปฏิบัติงานดังกล่าว November 25, 2013 – Chonburi Dr.Nantarika Chansue, President of Veterinary Medical Aquatic Animal Research Center (VMAARC) – Chulalongkorn University, and staff members performed health assessment and deworming […]

โครงการออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับเทศบาลศรีราชา

โครงการออกหน่วยบริการชุมชนร่วมกับเทศบาลศรีราชา วันที่ 1 มกราคม 2556 โครงการออกหน่วยร่วมกับเทศบาลศรีราชาได้จัดทำขึ้นในปี 2556 โดยกิจกรรมได้จัดทำขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยกองสาธารณสุขเทศบาลศรีราชา ได้ขอความอนุเคราะห์ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การอบรมอาชีพให้กับชาวบ้าน การตัดผมให้กับผู้ที่สนใจ ตลอดจนการทำหมันให้กับสุนัขและแมว โดยการให้บริการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ในนามตัวแทนของชมรมคนรักสัตว์ มาช่วยสนับสนุนด้านบุคลากรในกิจกรรมดังกล่าว

โครงการทำบุญโรงพยาบาลสัตว์

กิจกรรมทำบุญโรงพยาบาลสัตว์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 เมื่อวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดพิธีทำบุญโรงพยาบาลสัตว์ ทั้งนี้ได้นิมนต์พระจากวัดตโปธาราม จังหวัดชลบุรี มาร่วมพิธี โดย รศ.สพ.ญ.ดร. เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตลอดจนนิสิตนักศึกษา มาร่วมงานดังกล่าว

โครงการช่วยสัตว์ประสบอุทกภัย

โครงการปันน้ำใจสัตว์ประสบภัยน้ำท่วน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และจากเหตุการดังกล่าว นอกเหนือจากประชาชนแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงได้มอบหมายให้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดหาสถานที่ และบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการน้ำท่วม ในการนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ และประชาชนที่สนใจได้เข้ามาจัดการดูแลสัตว์ที่ประสบภัย โดยการบริจาคกรง อาหาร และเงินเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ และวัสดุที่จำเป็น

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ 1 ธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้โรงพยาบาลสัตว์เล็กได้ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การให้บริการด้านอายุรกกรม การศัลยกรรมด้านกระดูก และเนื้อเยื่อ บริการด้านสูติกรรม สัตว์ป่วยภาวะฉุกเฉิน ชันสูตรโรคสัตว์ด้วยห้องแลปปฏิบัติการ การตรวจด้วยเครื่องอัลตราวาวด์ การเอ็กซ์เรย์ การวิเคราห์ค่าเลือด การบริการพักฟื้นสัตว์ป่วยใน ตลอดจนการบริการนอกสถานที่ ในการรับส่งสัตว์ป่วย และเก็บตัวอย่างในการเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

Copyright © 2018. All rights reserved.