การรับนักศึกษาใหม่

รายละเอียดการรับนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายละเอียดการรับนักศึกษาใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สามารถสแกน QR Code หรือสอบถามเจ้าหน้าที่่ฝ่ายวิชาการคณะ คุณยุวลักษณ์  เชื้อเงิน ผ่าน https://www.facebook.com/yuvalak.changran?hc_location=ufi

ปฎิทิน TCAS ปี 63

ปฎิทิน TCAS ปี 63  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับในรอบที่ 2  รอบโควต้า จำนวน 6 ที่นั่ง  

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษาใน 2 หลักสูตรของคณะ 1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สำหรับวุฒิม.6 และปวช.ดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/site/entryrmutto/phu-thi-cb-m-6 วุฒิ ปวส. ดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/site/entryrmutto/pwch-pws หมดเขตรับสมัคร 23 มีนาคม 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) จำนวน 12 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (วท.บ.) จำนวน 40 คน การสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารด้านล่าง ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรงร่วมกัน (กสพท.) จำนวน 10 คน รับตรงร่วมกัน (มทร.ตะวันออก) จำนวน 1 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) รับตรงร่วมกัน (มทร.ตะวันออก) จำนวน 15 คน การดำเนินการสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงตัวที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ที่คณะกำหนดในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ใบหลักฐานการยืนยันสิทธิ์ (clearing house) กับ ทปอ. (print out) จากระบบ TCAS 61 เมื่อยืนยันสิทธิ์ สำเนาหลักฐาน ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์, […]

Copyright © 2018. All rights reserved.