สื่อการเรียนออนไลน์

สาระน่ารู้ “โรคเนื้องอกชนิดติดต่อทางการผสมพันธุ์

โรคเนื้องอกชนิดติดต่อทางการผสมพันธุ์ (Canine transmissible venereal tumor; CTVT) เป็นเนื้องอกที่พบมากในสุนัขทั้งเพศผู้และเพศเมีย โดยติดต่อกันผ่านทางการผสมพันธุ์เป็นหลัก ดังนั้นจึงมักพบก้อนเนื้องอกชนิดนี้บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แต่สามารถพบได้ในโพรงจมูกหรือช่องปากผ่านการสูดดมหรือเลียอวัยวะเพศของสุนัขที่มีก้อนเนื้องอกอยู่ ซึ่งวิธีการตรวจวินิจฉัยนั้นทำได้โดยการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจย้อมสีดูชนิดของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หรือทางพยาธิวิทยา ส่วนการรักษาพบว่าเนื้องอกชนิดนี้สามารถทำการรักษาให้หายขาดได้ โดยการรักษาทางเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก ร่วมกับการรักษาตามอาการ

สาระน่ารู้ : “พยาธิเม็ดเลือด”

โรคติดเชื้อ Ehrlichiosis หรือโรคพยาธิเม็ดเลือดในสุนัข เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวที่ชื่อ Ehrlichia canis ซึ่งส่วนใหญ่รู้จักกันดีในชื่อโรคไข้เห็บ โดยอาการที่พบได้บ่อยในสุนัขที่ติดเชื้อได้แก่ อาการซึม เบื่ออาหาร ไข้สูง น้ำหนักตัวลด ในสุนัขบางรายอาจพบเลือดออกบริเวณผิวหนัง เยื่อเมือก หรือพบอาการเลือดกำเดาไหล เนื่องมาจากสุนัขอยู่ในภาวะโลหิตจาง เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดต่ำ แต่ในขณะที่โรคติดเชื้อโปรโตซัวที่ชื่อ Hepatozoon spp ซึ่งนำโดยเห็บเหมือนกัน แต่ต่างจากโปรโตซัวตัวแรกตรงที่เชื้อ Hepatozoon spp นี้จะไปฝังตัวอยู่ที่เม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil และสุนัขที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะแสดงอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ลุกยืนหรือนั่งลำบาก เดินกระเผลก ส่วนค่าทางโลหิตวิทยาพบว่าเม็ดเลือดแดงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ แต่จะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวที่สูงมากกว่าระดับปกติ

การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 การตรวจวินิจฉัยโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวด้วยวิธี rivalta test

The rivalta test in diagnosis of effusive feline infectious peritonitis (FIP) การตรวจวินิจฉัยโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมวด้วยวิธี rivalta test feline infectious peritonitis (FIP) คือโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงและรักษาไม่หายขาด มีอัตราการตายสูง การรักษายังไม่มีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพียงแต่รักษาตามอาการ ป้องกันโดยการทำวัคซีนและไม่เลี้ยงแมวร่วมกันอย่างหนาแน่น โรคช่องท้องอักเสบติดต่อเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจาก feline coronavirus (FCoV) ซึ่งจะพบมากในลูกแมวอายุ 2 เดือนถึง 2 ปีหรือในแมวที่อายุแก่กว่า 10 ปีขึ้นไป รวมทั้งแมวที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น โดยเชื้อจะแพร่กระจายผ่านอุจจาระและได้รับเชื้อโดยการกินหรือสูดดมเข้าไป ส่วนสารคัดหลั่งอื่นๆที่พบได้ ก็เช่น ปัสสาวะ น้ำลาย น้ำตา และชามน้ำ ชามอาหารกระบะทรายที่ใช้ร่วมกัน เป็นต้น หลังจากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย เชื้อก็จะมีการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในระบบทางเดินหายใจ หลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่ลำไส้เล็กทำให้มีอาการท้องเสีย ถ้าร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอก็จะหายเป็นปกติได้เอง แต่จะมีบางส่วนที่ไวรัสจะพัฒนาตัวเองและแสดงอาการช่องท้องอักเสบตามมาได้ อาการที่พบจะมี 2 แบบ คือ Wet form […]

Copyright © 2018. All rights reserved.