บริการวิชาการ

บริการวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2562  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลแสนสุข ดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัด ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีลงนามบันทีกข้อตกลงคณะสัตวแพทย์กับเทศบาลเมืองแสนสุข

6 กรกฎาคม 2559, ที่ทำการเทศบาลเมืองแสนสุข – 14.00 น. – คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก นำโดย รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement, MOA) กับเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งนำโดยคุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศบาลเมืองแสนสุข คุณณรงค์ชัยกล่าวว่าความร่วมมือนี้ จะช่วยพัฒนาและยกระดับการสาธารณสุขของเทศบาลผ่านการทำงานของบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในขณะที่ รศ. สพ.ญ. ดร.เดือนตา ได้กล่าวถึงว่าร่วมมือนี้ว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์จริงให้นักศึกษาของคณะได้มีประสบการณ์และทักษะมากยิ่งขึ้นผ่านการบริการวิชาการที่จะเกิดขึ้นตามมา

โครงการอนุรักษ์และรักษาไก่พื้นเมืองจังหวัดชลบุรี

โครงการอนุรักษ์และรักษาไก่พื้นเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ วัดหนองไผ่แก้ว อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เขียวหางดำ (ไก่พระรถ) โดยมีการบูรณาการความรู้ร่วมกับรายวิชาการเรียนการสอน

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มทร. ตะวันออก – 10 มีนาคม 2559

วันที่ 10 มีนาคม 2559 , ศรีราชา – คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ) จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 11.30 น. โดยมี ดร.กิจจา ใจเย็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมี ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้กล่าวรายงาน โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ต.บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ 1) เป็นแหล่งการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2) เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ 3) เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัย 4) ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง 5) สร้างรายได้แก่คณะฯและมหาวิทยาลัยฯ อนึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 18 มีนาคม 2551 ผ่านการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัญฑิต (สพ.บ.) จากสภาวิชาชีพ (สัตวแพทยสภา)​ เมื่อวันที่ 22 […]

ซุ้มคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2558

4-12 ธันวาคม 2558 – ซุ้มคณะสัตวแพทยศาสตร์มาในธีม Vet Farm Village ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก

รายงานการรักษาเต่ากระติดเบ็ด

วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 9:15น. – คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก ได้รับแจ้งจาก น.สพ.สมรัฐ ทวีเดช นายสัตวแพทย์ประจำฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงการได้รับเต่าทะเล (เต่ากระ) ซึ่งกลืนเบ็ดลงไป และมีความประสงค์ในการขอใช้สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของทางคณะฯ เพื่อดำเนินการรักษากรณีดังกล่าว สัตว์ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสัตว์เล็กของคณะฯ ในเวลาประมาณ 12:30 น. ภายใต้การดูแลของ น.สพ.สมรัฐ ทวีเดช น.สพ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล นศ.สพ.ชโนทิต นาคมาโนช และ นศ.สพ.กฤษฎา เรืองศรี ในการดำเนินการรักษาดังกล่าว ทางทีมสัตวแพทย์ได้ดำเนินการถ่ายภาพรังสีวิทยาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งและลักษณะของเบ็ด ก่อนพิจารณาวางแผนการรักษา ซึ่งในขั้นตอนการรักษานั้นได้ดำเนินการผ่าตัดและนำเบ็ดออกได้เรียบร้อย สัตว์ป่วยปลอดภัยดี ก่อนจะส่งกลับไปพักฟื้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และส่งมอบให้อยู่ภายใต้การดูแลของทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในวันที่ 9 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ในข่าวประชาสัมพันธ์แนบท้าย

สัตวแพทย์ฯ บางพระ ออกค่ายอาสาฯ ตำบลบางพระ

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก ร่วมกันออกค่ายบริการวิชาการด้านการตรวจรักษาและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สัตวแพทย์ฯ บางพระ ออกค่ายอาสาฯ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2558 อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก ร่วมกันออกค่ายบริการวิชาการด้านการตรวจรักษาและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงในจังหวัดสระแก้ว

1 2 3
Copyright © 2018. All rights reserved.