13494985_1158240780893558_2825738430401432702_n

โครงการอนุรักษ์และรักษาไก่พื้นเมืองจังหวัดชลบุรี

โครงการอนุรักษ์และรักษาไก่พื้นเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ วัดหนองไผ่แก้ว อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เขียวหางดำ (ไก่พระรถ) โดยมีการบูรณาการความรู้ร่วมกับรายวิชาการเรียนการสอน เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

13165978_1128716537179316_3122760294461269312_n

พิธีบายศรีสู่ขวัญว่าที่บัณฑิต ปีการศึกษา 2558

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปีการศึกษา 2558

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

12512373_1089179994466304_934888966896983003_n

กิจกรรมทำบุญอาจารย์ใหญ่ 58

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

บรรยากาศ Vet Game 26th

27-28 ธันวาคม 2558 – ขอนแก่น – อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออกเดินทางไปร่วมงานกีฬาประเพณี Vet Game ครั้งที่ 26 ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในปีนี้ เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่

สืบสานงานลอยกระทง 2558

26 พฤศจิกายน 2558 – มทร ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่

ซุ้มคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2558

4-12 ธันวาคม 2558 – ซุ้มคณะสัตวแพทยศาสตร์มาในธีม Vet Farm Village ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2558

ไหว้ครูคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒๕๕๘

27 สิงหาคม พ.ศ.2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก จัดกิจกรรม “ศิษย์รำลึก สำนึกคุณครู ๒๕๕๘” ในกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่