ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

สืบสานพระเพณีสงกรานต์ 2560

18 เมษายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ – คณาจารย์และนักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์อาวุโส ณ ห้องประชุมชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

พิธีบายศรีนักศึกษาใหม่สาขาสัตวแพทยศาสตร์ VET80

18 สิงหาคม 2559 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

โครงการอนุรักษ์และรักษาไก่พื้นเมืองจังหวัดชลบุรี

โครงการอนุรักษ์และรักษาไก่พื้นเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ วัดหนองไผ่แก้ว อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เขียวหางดำ (ไก่พระรถ) โดยมีการบูรณาการความรู้ร่วมกับรายวิชาการเรียนการสอน เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

พิธีบายศรีสู่ขวัญว่าที่บัณฑิต ปีการศึกษา 2558

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปีการศึกษา 2558

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

กิจกรรมทำบุญอาจารย์ใหญ่ 58

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

บรรยากาศ Vet Game 26th

27-28 ธันวาคม 2558 – ขอนแก่น – อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออกเดินทางไปร่วมงานกีฬาประเพณี Vet Game ครั้งที่ 26 ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในปีนี้

สืบสานงานลอยกระทง 2558

26 พฤศจิกายน 2558 – มทร ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง

1 2 3
Copyright © 2018. All rights reserved.