ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ด้านม้า

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ 1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก (ม้า) รับสมัครวันที่ 17-24 เมษายน 2562 https://drive.google.com/drive/folders/1ic6gLzyiufiJ4KlmZThwaXZbL78CltRv?usp=sharing

รับสมัครงานตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ 1 ตำแหน่ง

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ 1 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก (ม้า) รับสมัครวันที่ 17-24 เมษายน 2562 https://drive.google.com/drive/folders/1ic6gLzyiufiJ4KlmZThwaXZbL78CltRv?usp=sharing

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 มีนาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว : กองบริหารงานบุคคล รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2559 สัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 มีนาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว : กองบริหารงานบุคคล รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2559 สัมภาษณ์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 5 เมษายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน)

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน) 14 มีนาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว : กองบริหารงานบุคคล รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2559 ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. กำหนดวัน และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายวิชาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุนย์และองค์การ

– ดาวโหลดกำหนดการ ค่ายวิชาการการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์และองค์การ ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดกำหนดการ  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ( อ.ธนิดา )

1 2
Copyright © 2018. All rights reserved.