โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแชมพูรักษาโรคผิวหนังจากเปลือกมังคุด และการตัดแต่งขนสุนัข

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแชมพูรักษาโรคผิวหนังจากเปลือกมังคุด โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก ภายในกิจกรรมเป็นการสาธิตพร้อมกับการปฏิบัติจริง โดยวิทยากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย สพ.ญ. ธาริณี ทับทิม ซึ่งภายหลังการบรรยาย ทางวิทยากรได้ให้คำแนะนำและสอนการทำแชมพูแก่ผู้เข้าอบรม โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่เที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก

Copyright © 2018. All rights reserved.