รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำอาเซียน

– ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกำหนดการค่ายนิด้า

ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารการสมัคร และกำหนดการดังกล่าวได้ที่เมณูด้านบน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ( อ.ธนิดา )

Copyright © 2018. All rights reserved.