สาระน่ารู้ : “พยาธิเม็ดเลือด”

โรคติดเชื้อ Ehrlichiosis หรือโรคพยาธิเม็ดเลือดในสุนัข เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวที่ชื่อ Ehrlichia canis ซึ่งส่วนใหญ่รู้จักกันดีในชื่อโรคไข้เห็บ โดยอาการที่พบได้บ่อยในสุนัขที่ติดเชื้อได้แก่ อาการซึม เบื่ออาหาร ไข้สูง น้ำหนักตัวลด ในสุนัขบางรายอาจพบเลือดออกบริเวณผิวหนัง เยื่อเมือก หรือพบอาการเลือดกำเดาไหล เนื่องมาจากสุนัขอยู่ในภาวะโลหิตจาง เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดต่ำ

แต่ในขณะที่โรคติดเชื้อโปรโตซัวที่ชื่อ Hepatozoon spp ซึ่งนำโดยเห็บเหมือนกัน แต่ต่างจากโปรโตซัวตัวแรกตรงที่เชื้อ Hepatozoon spp นี้จะไปฝังตัวอยู่ที่เม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil และสุนัขที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะแสดงอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ลุกยืนหรือนั่งลำบาก เดินกระเผลก ส่วนค่าทางโลหิตวิทยาพบว่าเม็ดเลือดแดงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ แต่จะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวที่สูงมากกว่าระดับปกติ

Copyright © 2018. All rights reserved.