สาระน่ารู้ “โรคเนื้องอกชนิดติดต่อทางการผสมพันธุ์

โรคเนื้องอกชนิดติดต่อทางการผสมพันธุ์ (Canine transmissible venereal tumor; CTVT) เป็นเนื้องอกที่พบมากในสุนัขทั้งเพศผู้และเพศเมีย โดยติดต่อกันผ่านทางการผสมพันธุ์เป็นหลัก ดังนั้นจึงมักพบก้อนเนื้องอกชนิดนี้บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แต่สามารถพบได้ในโพรงจมูกหรือช่องปากผ่านการสูดดมหรือเลียอวัยวะเพศของสุนัขที่มีก้อนเนื้องอกอยู่ ซึ่งวิธีการตรวจวินิจฉัยนั้นทำได้โดยการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจย้อมสีดูชนิดของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หรือทางพยาธิวิทยา ส่วนการรักษาพบว่าเนื้องอกชนิดนี้สามารถทำการรักษาให้หายขาดได้ โดยการรักษาทางเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก ร่วมกับการรักษาตามอาการ

Copyright © 2018. All rights reserved.