ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “Clinical Approach to Exotic Pets: Birds and Pocket Mammals”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรม
ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2558
ห้องประชุมพวงพยอม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตารางกิจกรรม

23 มีนาคม 2558
เวลา รายการ วิทยากร
8.15 – 8.45 ลงทะเบียน
8.45 – 9.00 ประธานกล่าวเปิดงาน
9.00 – 10.30 Exotic Pet Clinic Management ผศ.นสพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี
10.30 – 10.45 อาหารว่าง
10.40 – 12.15 Clinical Nutrition in Exotic Pets ผศ.นสพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี
12.15 – 13.15 อาหารเที่ยง
13.15 – 14.45 Common problem in Pet birds น.สพ.เกษตร สุเตชะ
14.45 – 15.00 อาหารว่าง
15.00 – 16.30 Radiographic interpretation in Pet birds น.สพ.เกษตร สุเตชะ
24 มีนาคม 2558
เวลา รายการ วิทยากร
9.00 – 10.30 Common Clinical GI problems in rabbits and rodents น.สพ.ธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร
10.30 – 10.45 อาหารว่าง
10.40 – 12.15 Common dental disease and abscess management in rabbits and rodents สพ.ญ ลดาวัลลย์ อารีวิจิตรตระกูล
12.15 – 13.15 อาหารเที่ยง
13.15 – 14.45 Introduction of Pocket Mammals สพ.ญ.ทิพาวดี เสียดขุนทด
14.45 – 15.00 อาหารว่าง
15.00 – 16.30 Emergency Management of Pocket Mammals สพ.ญ.ทิพาวดี เสียดขุนทด
ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางพระ
ชื่อบัญชี สำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก
เลขที่บัญชี 983-1-08642-2


กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินและใบสมัครได้ที่
โทรสาร 038-358141 หรืออีเมลล์ dvm_rmutto@hotmail.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-358177 ต่อ 1020 (คุณฐิติรัตน์)
โทรสาร 038-358141
อีเมลล์ dvm_rmutto@hotmail.com
Copyright © 2018. All rights reserved.