สัตวแพทย์ฯ บางพระ ออกค่ายอาสาฯ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2558 อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก ร่วมกันออกค่ายบริการวิชาการด้านการตรวจรักษาและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงในจังหวัดสระแก้ว

Copyright © 2018. All rights reserved.