สัตวแพทย์ฯ บางพระ ออกค่ายอาสาฯ ตำบลบางพระ

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก ร่วมกันออกค่ายบริการวิชาการด้านการตรวจรักษาและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Copyright © 2018. All rights reserved.