รายงานการรักษาเต่ากระติดเบ็ด

วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 9:15น. - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก ได้รับแจ้งจาก น.สพ.สมรัฐ ทวีเดช นายสัตวแพทย์ประจำฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงการได้รับเต่าทะเล (เต่ากระ) ซึ่งกลืนเบ็ดลงไป และมีความประสงค์ในการขอใช้สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของทางคณะฯ เพื่อดำเนินการรักษากรณีดังกล่าว สัตว์ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสัตว์เล็กของคณะฯ ในเวลาประมาณ 12:30 น. ภายใต้การดูแลของ น.สพ.สมรัฐ ทวีเดช น.สพ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล นศ.สพ.ชโนทิต นาคมาโนช และ นศ.สพ.กฤษฎา เรืองศรี ในการดำเนินการรักษาดังกล่าว ทางทีมสัตวแพทย์ได้ดำเนินการถ่ายภาพรังสีวิทยาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งและลักษณะของเบ็ด ก่อนพิจารณาวางแผนการรักษา ซึ่งในขั้นตอนการรักษานั้นได้ดำเนินการผ่าตัดและนำเบ็ดออกได้เรียบร้อย สัตว์ป่วยปลอดภัยดี ก่อนจะส่งกลับไปพักฟื้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และส่งมอบให้อยู่ภายใต้การดูแลของทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในวันที่ 9 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ในข่าวประชาสัมพันธ์แนบท้าย
Copyright © 2018. All rights reserved.