บรรยากาศ Vet Game 26th

27-28 ธันวาคม 2558 - ขอนแก่น - อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออกเดินทางไปร่วมงานกีฬาประเพณี Vet Game ครั้งที่ 26 ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในปีนี้

Copyright © 2018. All rights reserved.