กิจกรรมทำบุญอาจารย์ใหญ่ 58

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
Copyright © 2018. All rights reserved.