รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
10 มีนาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว : กองบริหารงานบุคคล

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2559
สัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 29 มีนาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018. All rights reserved.