รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
18 มีนาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว : กองบริหารงานบุคคล

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2559
สัมภาษณ์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 5 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018. All rights reserved.