รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน)

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (วุฒิขาดแคลน)
14 มีนาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว : กองบริหารงานบุคคล

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2559
ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น.
ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น.
กำหนดวัน และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 23 เมษายน 2559
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018. All rights reserved.