พิธีบายศรีสู่ขวัญว่าที่บัณฑิต ปีการศึกษา 2558

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก
Posted in กิจการนักศึกษา, ข่าวนักศึกษา, ข่าวสาร, ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม.