พิธีเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้อำลาตำแหน่ง และให้การต้อนรับ รศ. น.สพ. ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนปัจจุบัน ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในวันแรก โดยได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ พบปะบุคลากรของคณะ และได้ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้

Copyright © 2018. All rights reserved.