คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661

  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) จำนวน 12 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (วท.บ.) จำนวน 40 คน

การสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารด้านล่าง

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

Copyright © 2018. All rights reserved.