เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษาใน 2 หลักสูตรของคณะ
1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

สำหรับวุฒิม.6 และปวช.ดูรายละเอียดได้ที่
https://sites.google.com/site/entryrmutto/phu-thi-cb-m-6
วุฒิ ปวส. ดูรายละเอียดได้ที่
https://sites.google.com/site/entryrmutto/pwch-pws

หมดเขตรับสมัคร 23 มีนาคม 2562

Copyright © 2018. All rights reserved.