รับสมัครงานตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ 1 ตำแหน่ง

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก (ม้า)

รับสมัครวันที่ 17-24 เมษายน 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1ic6gLzyiufiJ4KlmZThwaXZbL78CltRv?usp=sharing

Copyright © 2018. All rights reserved.