วันสัตว์แพทย์ไทย ประจำปี 2562

 

วันสัตว์แพทย์ไทย  ประจำปี 2562

ในวันที่  2 สิงหาคม 2562  ทางสัตว์แทพย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ชมรมสัตว์แพทย์ภาคตะวันออก  ปศุสัตว์เขต 2  เมืองพัทยา ร่วมมือกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จัดงานวันสัตว์แพทย์ไทย ประจำปี 2562  ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ในภาคเช้ามีพิธีสงฆ์  ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตวแพทย์ผู้ล่วงลับ นานาสัตว์และอาจารย์ใหญ่  และในช่วงบ่ายมีการจัดการเสวนา เรื่อง “สัตว์แพทย์เพื่อชุมชน”  โดยมีผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ น.สพ.ณงค์ อำพินธ์    สพ.ญ กมลลดา  นิยมทรัพย์  น.สพ.เผด็จ  ศิดำรง และ น.สพ.สุรพงษ์  วงศ์สุทธาวาส

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา และโรงเรียนดาราสมุทร เข้าร่วมกิจกรรม   นอกจากนี้ยังมีการแจกไข่ไก่ฟรี ให้กับผู้เข้าร่วมงาน

Copyright © 2018. All rights reserved.