การแข่งขัน King’s Cup Thailand Endurance Championship 2019

ส.พญ.วีณา  จูงพันธ์ และ น.สพ.ปองพล  ทองเสงี่ยม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำนักศึกษาเข้าช่วยปฏิบัติงาน ในการแข่งขัน King’s Cup Thailand Endurace Championship 2019   ณ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควสเที

Copyright © 2018. All rights reserved.