บริการวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2562  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลแสนสุข ดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัด ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

Copyright © 2018. All rights reserved.