รับสมัครสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

http://old.rmutto.ac.th/rmuttonews/attachment/JO4219_1.pdf

Copyright © 2018. All rights reserved.