พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬาภายใน “พะยอมเกมส์” ครั้งที่ 14  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันพะยอมเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 – 23  พฤศจิกายน 2562  ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามในการฝึกซ้อมของนักกีฬาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำให้ได้รับรางวัล  1 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง

Copyright © 2018. All rights reserved.