การแนะแนวการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26

คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26  ประจำปี 2562  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชมนิทรรศการให้ความรู้ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้ ณ ลานข้างหอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Copyright © 2018. All rights reserved.