คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมในงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26

ขอเชิญร่วมงานเกษตรบางพระแฟรฺ์ ครั้งที่ 26   ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น  เปิดบ้าน open house แนะนำหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์  การประกวดแมวและสุนัขโชว์  นวัตกรรมทางการแพทย์ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และสวนสัตว์อลเวง ได้รับการสนับสนุน จาก อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา

ประกวดแมวและสุนัขโชว์  ในวันที่ 8  ธันวาคม 2562   ณ   ห้องประชุมตะวันฉาย  อาคารอเนกประสงค์

กำหดการ

08.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 09.45 น.  พิธีเปิด

09.45 – 10.45 น. การประกวดเหมียวกระโดดสูง

10.45 – 11.00 น. เสวนาความรู้เบื้องต้น

11.30 – 12.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล

13.00 – 14.00 น. การแสดง Dog Show

 

Copyright © 2018. All rights reserved.