คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก ร่วม กับ CPF จัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  นำเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ด้วยระบบ Smart Farm และ CPF AI FarmLab  มาร่วมงานในงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562  ณ บริเวณหอนาฬิกา หน้าสวนสัตว์ขอคณะสัตวแพทยศาสตร์  VET ZOO  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน ตั้งแต่ 1 – 9 ธันวาคม 2562

Copyright © 2018. All rights reserved.