สานสัมพันธ์ วันปีใหม่

สานสัมพันธ์ วันปีใหม่ 20 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมังคลอุบล

โดย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมงานและกล่าวคำอวยพรปีใหม่ให้อาจารย์

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ รศ.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กล่าวรายงานการจัดงานซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ บริษัทไทยเวท  นิวทริเทค จำกัด คลีนิคเมืองชลสัตวรักษ์  โรงพยาบาลเนินพลับหวาน บริษัทอัลฟ้าเรท จำกัด   บริษัทอัลฟ่าเวท จำกัด อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา บริษัท เวท เรคคอมเมนต์ จำกัด โรงพยาบาลสัตว์ ศ. เมืองเอก

และ รศ.สพญ.ดร.เตือนตา  ชาญศิลป์  ได้มอบโต๊ะเงิน จำนวน 4 ตัว และมอบเงิน จำนวน 40,000 บาท สำหรับสัตว์ป่วยอนาถา

Copyright © 2018. All rights reserved.