จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

รศ.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการจิดอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็กจพระเจ้าอยู่หัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิดอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ด้วย ด้วยหัวใจ “ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อ สระเทศชาติให้กับนักศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมังคลอุบล

Copyright © 2018. All rights reserved.