หน่วยบริการเคลื่อนที่

หน่วยบริการเคลื่อนที่สัตว์เล็ก

หน่วยบริการเคลื่อนที่สัตว์เล็ก มีหน้าที่ในการบริการรับส่งสัตว์ป่วย ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย หรือในกรณีที่สัตว์มีขนาดใหญ่เจ้าของไม่สามารถนำสัตว์มาทำการรักษาด้วยตนเองได้ หน่วยเคลื่อนที่สัตว์เล็กยังให้บริการฉีดวัคซีน การเก็บตัวอย่างเลือด การทำหัตการเบื้องต้น การให้คำแนะนำในด้านการเลี้ยงการจัดการ และการดูแลสัตว์ป่วยในรายที่เจ้าของนำกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน ในด้านการออกให้บริการจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ว่ามีความเหมาะสมหรือมีความจำเป็นหรือไม่ โดยขั้นตอนการขอรับบริการเจ้าของสัตว์ต้องแจ้งประวัติสัตว์ป่วยและยื่นความจำนงแสดงตนเป็นเจ้าของสัตว์ด้วยตนเอง โดยแจ้งลักษณะอาการของสัตว์ป่วย ให้กับสัตวแพทย์ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเจ้าของสัตว์จะต้องมาติดต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยตนเอง

หน่วยบริการเคลื่อนที่สัตว์ใหญ่

หน่วยบริการเคลื่อนที่สัตว์ใหญ่ มีหน้าที่ในการบริการรับส่งสัตว์ป่วยเพื่อย้ายเข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย หรือในกรณีที่สัตว์มีขนาดใหญ่เจ้าของไม่สามารถนำสัตว์มาทำการรักษาด้วยตนเองได้ หน่วยเคลื่อนที่สัตว์ใหญ่ยังให้บริการฉีดวัคซีน การเก็บตัวอย่างเลือด การทำหัตการเบื้องต้น การให้คำแนะนำในด้านการเลี้ยงการจัดการ และการดูแลสัตว์ป่วยในรายที่เจ้าของนำกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน ในด้านการออกให้บริการจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ว่ามีความเหมาะสมหรือมีความจำเป็นหรือไม่ โดยขั้นตอนการขอรับบริการเจ้าของสัตว์ต้องแจ้งประวัติสัตว์ป่วยและยื่นความจำนงแสดงตนเป็นเจ้าของสัตว์ด้วยตนเอง โดยแจ้งความจำนงที่หน่วยเวชระเบียน และแจ้งลักษณะอาการของสัตว์ป่วยให้กับสัตวแพทย์ในเบื้องต้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเจ้าของสัตว์จะต้องมาติดต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยตนเอง
Copyright © 2018. All rights reserved.