หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. น.สพ. ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค

ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี (2 ปีสำหรับการเทียบโอน) ศึกษาพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเลี้ยงสัตว์ การสุขาภิบาลและดูแลรักษาสัตว์ในเบื้องต้น ตลอดจนโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรศึกษา 6 ปีตามมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ศึกษาหลักการทำงานเบื้องต้นของร่างกายสิ่งมีชีวิต ปัจจัยก่อโรคและความผิดปกติในสัตว์ การตรวจวินิจฉัยทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ กระบวนความคิดเพื่อวินิจฉัย วางแผนการรักษา และทักษะที่ใช้ปฏิบัติงาน ตลอดจนกฏหมาย จรรยาบรรณ และมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสัตว์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ สัตว์พิเศษ สัตว์น้ำ และสัตว์ป่า ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐาน และยังเป็นสถานที่รองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาภายใต้การควบคุมของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด

ให้บริการ 8.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและวิธิการที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อการดูแลจัดการสุขภาพสัตว์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 20110

โทรศัพท์ 038-358-147 ต่อ 2020

อีเมล dvm_rmutto@hotmail.com

Copyright © 2018. All rights reserved.