ช่องทางติดต่อ

สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110

โทรศัพท์ 038-358-137

แฟกซ์ 038-358-141

อีเมลล์ dvm_rmutto@hotmail.com

โรงพยาบาลสัตว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110

โทรศัพท์ 085-275-3024

(จ.-ศ. 8.30-16.30น.)

Copyright © 2018. All rights reserved.