โรงพยาลสัตว์ เพิ่มพูนรักษาสัตว์ ระยอง รับสมัครสัตวแพทย์ประจำ 2 ตำแหน่ง ด่วน!!

คุณสมบัติ (รับทั้งหมอมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์)
- จบปริญญาตรีสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่ง
- รักสัตว์ กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ปิดกั้นตัวเอง ขยัน มีความรับผิดชอบ
- พร้อมเรียนรู้ระบบการทำงานใหม่ๆ
- สามารถทำงานในสภาวะกดดันและงานที่รับมอบหมายได้
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
- สามารถทำงานเป็น “กะ” ได้
** พิจารณาหมอมีประสบการณ์เป็นพิเศษ **

สวัสดิการ
- เงินเดือน 25,000 - 30,000 (ทดลองงาน 3 เดือน)
- วันหยุด 6-8 วัน/เดือน วันลา (ตามเงื่อนไขของทางโรงพยาบาล)
- ประกันสังคม ช่วยค่าที่พัก
- เบี้ยขยัน เบี้ยพิเศษ โอที (ตามเงื่อนไขของทางโรงพยาบาล)
- ท่องเที่ยวประจำปี โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไข)
- ประกันชีวิต/อุบัติเหตุรายปี (6 เดือนขึ้นไป)

สนใจร่วมงานติดต่อ
Tel : 091-7040564, 091-7245192 (หมอแอน)

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่
E-mail : parida28618@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/prempoonpetcilnicrayong...