สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มทร.ตะวันออก มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
ให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผู้ที่สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์

หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่

สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

สัมภาษณ์ทุน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องศรีบางพระ ชั้น 2 อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศผล วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563