ทั้งนี้ต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วยE-mail : @office.rmutto.ac.th

การเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผ่านมือถือและTablet โดยผู้เรียนจะต้องเป็นสมาชิกของระบบก่อน โดย ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยเป็นระบบปิด ซึ่งไม่ได้เปิดให้ทำการ Register ผ่านทางหน้าเว็บ ผู้ที่จะสามารถใช้งานได้ คือ นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเท่านั้น หากมีปัญหาในการ Login สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3 โทร 0-3835-8201 ต่อ 8316 หรือ E-Mail : elearning.rmutto@gmail.com อีกหนึ่งช่องทาง

คู่มือใช้งานสำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งาน

Google Classroom

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom

คู่มือ Google Hangout Meet

คู่มือ Microsoft Teams

คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา