Site icon คณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ (ม.บูรพา) ประจำปี 2564

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2564


ทีมบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564

Exit mobile version