Site icon คณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ (สัตวแพทย์อาสา) ประจำปี 2564

โครงการบริการวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์วจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอำเภอวัฒนานคร จัดโครงการสัตวแพทย์อาสา บริการวิชาการ ทำหมัน ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 21-26 มีนาคม พ.ศ.2564


Exit mobile version