โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ทีมบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ จำกัด

ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และวันสัตวแพทย์ไทย วันที่ 4 สิงหาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ admin

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d