หน่วยพยาธิ
หน่วยพยาธิ (3)
หน่วยพยาธิ (2)
หน่วยพยาธิ (1)

หน่วยพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก