ที่ตั้ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรติดต่อ (033)136099 ต่อ 1484, 1485

E-mail dvm_rmutto@hotmail.com