รับสมัคร 67 รอบ1 banner web
รับสมัคร 67 รอบ1 banner web
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล
15กันยายน
15กันยายน
มุฑิตาจิต66
มุฑิตาจิต66
เปิดรับสมัครสอบ Digital Literacy
เปิดรับสมัครสอบ Digital Literacy
ผ่านการรับรองปริญญา คณะสัตวแพทย์
ผ่านการรับรองปริญญา คณะสัตวแพทย์
Newแบรนเนอร์ตั้งขนาดแล้ว
Newแบรนเนอร์ตั้งขนาดแล้ว
ยินดีต้อนรักนักศึกษาใหม่ 2566
ยินดีต้อนรักนักศึกษาใหม่ 2566
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสุนทุนการศึกษา DONATION
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสุนทุนการศึกษา DONATION
เชิญร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ donation
เชิญร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ donation
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสับสนุนวัสดุการเรียนการสอน donation
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสับสนุนวัสดุการเรียนการสอน donation
SOP,สำนักงานคณบดี
SOP,สำนักงานคณบดี
SOP,โรงพยาบาลสัตว์
SOP,โรงพยาบาลสัตว์
NO GIFT POLICY (2)
NO GIFT POLICY (2)
ผ่านการรับรองปริญญา
ผ่านการรับรองปริญญา
previous arrow
next arrow

รับสมัครนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

พระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

คู่มือปฏิบัติงาน (SOP)

Faculty of Veterinary Medicine

Rajamangala University of Technology Tawan-ok

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการวิชาการ

หน่วยงานภายใน

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งภาคตะวันออก

ด้านสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์