นที่ 7 และ 9 พฤษภาคม 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการแลกเลี่ยนความรู้ การพัฒนางาน และสามารถปฏิบัติงานแทนหรือช่วยเหลือกันได้ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d