โครงการทำหมันสุนัขจรจัด วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ในวันที่ 25 เมษายน 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ ร่วมทำกิจกรรมทำหมันคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจรจัด เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพสัตว์ในชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

About คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

pay4d

pay4d